HABITATGE I SOCIETAT. Roser Plandiura

roser-plandiura.gif

Llicenciada en Dret. Tècnica d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Col·laboradora de l’Observatori DESC

HABITATGE I SOCIETAT. Francesc Baltasar

francesc-baltasar.gif

Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

(fragment extret de la conferència “Noves eines per al dret a l’habitatge” del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC)

HABITATGE I SOCIETAT. Ada Colau

ada.gif Membre de la plataforma V de Vivienda

HABITATGE I SOCIETAT. Albert Sancho

albert-sancho.gif

Membre del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística (Taller VIU)

HABITATGE I SOCIETAT. Montserrat Pareja

montserrat-pareja.gif

Economista. Professora de la Universitat de Barcelona. Membre de RESTATE i del Comitè de Coordinació de la Xarxa Europea d’Investigació en Habitatge

HABITATGE I SOCIETAT. Raül Robert

President de Sostre Cívic

HABITATGE I SOCIETAT. Teresa Tapada

teresa-tapada.jpg

Antropòloga. Professora d’Antropologia Social i Cultural de la UAB

HABITATGE I SOCIETAT. Beth Galí

beth7.jpg Arquitecte i Presidenta del FAD

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla2

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

HABITATGE I SOCIETAT. Joaquim Clusa

joaquim clusa Economista