DOLOR. Simona Levi


Artista multidisciplinària, fundadora de la Bústia d’Xnet i de 15MpaRato i portaveu del Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Itziar González Virós


Arquitecta i ex regidora de Ciutat Vella.

ELS CONCURSOS DE DISSENY. Claret Serrahima

Dissenyador Gràfic

HABITATGE I SOCIETAT. Ada Colau

ada.gif Membre de la plataforma V de Vivienda