DOLOR. Simona Levi


Artista multidisciplinària, fundadora de la Bústia d’Xnet i de 15MpaRato i portaveu del Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya.

DOLOR. Arcadi Oliveres


Economista, activista i impulsor del Procés Constituent.

Dolor. Jordi López


Patró de la Fundació ACSAR.

DOLOR. Albert Quiles


Director gerent d’Amics de la Gent Gran.