LA DIAGONAL. Ole Thorson

olethorson

Enginyer de camins i President de Catalunya Camina. Expert en mobilitat i seguretat viària

AVE. Josep Oriol

josep-oriol.gif

Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

HABITATGE I SOCIETAT. Montserrat Pareja

montserrat-pareja.gif

Economista. Professora de la Universitat de Barcelona. Membre de RESTATE i del Comitè de Coordinació de la Xarxa Europea d’Investigació en Habitatge