HABITATGE I SOCIETAT. Montserrat Pareja

montserrat-pareja.gif

Economista. Professora de la Universitat de Barcelona. Membre de RESTATE i del Comitè de Coordinació de la Xarxa Europea d’Investigació en Habitatge

HABITATGE I NORMATIVA. Maria Goula

maria-goula.gif Arquitecta

AVE. Jordi Prat

jordi-prat.gif

Delegat per a la Coordinació d’Actuacions Ferroviàries en l’Àmbit Metropolità de Barcelona

BARCELONETA. Xavier Sust

xavier-sust.jpg

Arquitecte. Co-redactor de la Modificació del P.G.M. en la Regulació de l’Edificació Tradicional de la Barceloneta.

BARCELONETA. Jaume Barnada

jaume-barnada

Arquitecte i Director de Política del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

BARCELONETA. Àngels Simarro

angels-simarro.jpg Presidenta de l’AA. VV. de la Barceloneta

BARCELONETA. Pilar Malla

pila-malla.jpg Síndica de Greuges de Barcelona

BARCELONETA. Josep Maria de Torres

josep-m-de-torres.thumbnail

Director General de Foment de Ciutat Vella

BARCELONETA. Susana Velásquez

susana-velasquez.jpg

Membre de la Plataforma d’Afectats en Defensa de la Barceloneta