EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS
Resum


Resum del cas “El vianant a Barcelona: conflictes i reivindicacions”.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Oriol Bohigas


Arquitecte i urbanista.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Lluís Rabell


President de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

ART, ESPAI PÚBLIC I NOVES TECNOLOGIES. José Luis de Vicente

Investigador cultural, periodista i comissari especialitzat en cultura i tecnologia.

EL GRAU EN DISSENY. Maria José Recoder

mjrecoder

Doctora en Ciències de la Informació i Vicerectora d’Afers Institucionals de la UAB

EL GRAU EN DISSENY. Anna Calvera

acalvera

Doctora en Filosofia i dissenyadora gràfica. Professora de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat de Filosofia de la UB

LA DIAGONAL. Josep Lluís Franco

joseplluisfranco

President de l’AVV Esquerre de l’Eixample

COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Simona Levi

simona-levi

Artista multidisciplinar. Directora de Conservas i membre d’EXGAE

COL·LAPSE. Noam Chomsky

Lingüista, filòsof i analista polític

COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Abel Garriga

Advocat i especialista en drets d’autor