ELS CONCURSOS DE DISSENY. Daniel Cid

Historiador de l’art i director acadèmic d’Elisava

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Vicente Guallart

Arquitecte, director de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Josep Bertran

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA – URV)

ACCESSIBILITAT I DRM. Patricia Riera

Cap de la Delegació de Catalunya de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

LA DIAGONAL. Ole Thorson

olethorson

Enginyer de camins i President de Catalunya Camina. Expert en mobilitat i seguretat viària

LA DIAGONAL. Miquel Àngel Fraile

mafraile

Secretari General de la Confederació Catalana de Comerç

LA DIAGONAL. Josep Lluís Franco

joseplluisfranco

President de l’AVV Esquerre de l’Eixample

LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)

COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Patricia Riera

patricia-riera-web

Cap de la Delegació de Catalunya de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

PALAU DE LA MÚSICA. Itziar González

Regidora del Districte de Ciutat Vella