GAUDÍ EN ALERTA ROJA. Josep Maria Carreté

carrete

Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

PALAU DE LA MÚSICA. Itziar González

Regidora del Districte de Ciutat Vella

INFRAHABITATGE. Nydia Tremoleda

nydia-tremoleda.gif

Antropòloga. Membre de l’Observatori del Mobbing de l’Institut Català d’Antropologia (OM-ICA)

HABITATGE I SOCIETAT. Roser Plandiura

roser-plandiura.gif

Llicenciada en Dret. Tècnica d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Col·laboradora de l’Observatori DESC

HABITATGE I NORMATIVA. Josep Maria LLop

josep-maria-llop.gif Arquitecte

HABITATGE I SOCIETAT. Albert Sancho

albert-sancho.gif

Membre del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística (Taller VIU)

HABITATGE I SOSTENIBILITAT. Maria Goula

marria-goula.gif Arquitecta

HABITATGE I NORMATIVA. Joaquim Clusa

joaquim-clusa2.gif Economista

HABITATGE I SOCIETAT. Raül Robert

President de Sostre Cívic

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla2

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya