GAUDÍ EN ALERTA ROJA. Josep Maria Carreté

carrete

Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

INFRAHABITATGE. Juli Ponce

juli-ponce.gif

Doctor en Dret. Professor titular de Dret Administratiu a la UB

INFRAHABITATGE. Antoni Sorolla

asorolla.gif

Delegat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona