INFRAHABITATGE. Juli Ponce

juli-ponce.gif

Doctor en Dret. Professor titular de Dret Administratiu a la UB

INFRAHABITATGE. Antoni Sorolla

asorolla.gif

Delegat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

HABITATGE I SOCIETAT. Albert Sancho

albert-sancho.gif

Membre del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística (Taller VIU)

AVE. Ricard Riol

rriol2

President de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

HABITATGE I SOCIETAT. Toni Ramon

toni ramon Arquitecte. Observatori de Gràcia

BARCELONETA. Itziar González

itziar-gonzalez.gif Regidora del Districte de Ciutat Vella

BARCELONETA. Xavier Sust

xavier-sust.jpg

Arquitecte. Co-redactor de la Modificació del P.G.M. en la Regulació de l’Edificació Tradicional de la Barceloneta.

BARCELONETA. Mercè Tatjer

merce-tatjer.jpg Especialista en Geografia i Història urbana

BARCELONETA. Manuel de Solà-Morales

manel-sola-morales.jpg Arquitecte

BARCELONETA. Jaume Barnada

jaume-barnada

Arquitecte i Director de Política del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona