AVE. Josep Oriol

josep-oriol.gif

Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

AVE. Ricard Riol

rriol2

President de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

AVE. Xavier Trias

xaviertrias

President del Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU)

AVE. Xavier Casas

xavier-casas3

Primer Tinent d’Alcalde de Barcelona

AVE. Salvador Rueda

salvador-rueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona

AVE. Pere Portabella

pere-portabella

Director de cinema i documentals

AVE. Manel Nadal

mnadal

Secretari per a la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques

AVE. Josep Maria Mata

jmmata-2

Geòleg catedràtic de la UPC. Assessor del veïns del Carmel i del barri de l’Estació de Sallent

AVE. Maria Rubert

maria-rubert-1

Arquitecte

AVE. Pere Vallejo

pere-vallejo-2

Portaveu i vicepresident de la plataforma “AVE pel litoral”