HABITATGE I SOCIETAT. Roser Plandiura

roser-plandiura.gif

Llicenciada en Dret. Tècnica d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Col·laboradora de l’Observatori DESC

BARCELONETA. Itziar González

itziar-gonzalez.gif Regidora del Districte de Ciutat Vella

BARCELONETA. Emília Llorca

emilia-llorca.jpg Presidenta de l’AA.VV. de l’Òstia