LA DIAGONAL. Ole Thorson

olethorson

Enginyer de camins i President de Catalunya Camina. Expert en mobilitat i seguretat viària

PALAU DE LA MÚSICA. Itziar González

Regidora del Districte de Ciutat Vella