EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS
Resum


Resum del cas “El vianant a Barcelona: conflictes i reivindicacions”.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Adrià Gomila


Director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Màrius Quintana


Arquitecte. Cap del Servei d’Elements Urbans de l’Ajuntament de Barcelona 1988-1992.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Mercè Homs


Regidora del Districte de Ciutat Vella.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Enric Batlle


Arquitecte i professor d’Urbanisme i Paisatge a la Universitat Politècnica de Catalunya.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Joan Estevadeordal


President de Catalunya Camina.

LA BICICLETA A BARCELONA. Resum


Resum del cas “La bicicleta a Barcelona”.

LA BICICLETA A BARCELONA. Adrià Gomila


Director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

LA BICICLETA A BARCELONA. Xavier Ruestes


Mànager de Programes de la Fundació RACC.

LA BICICLETA A BARCELONA. Xavier Coromines


Secretari Tècnic de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.