EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS
Resum


Resum del cas “El vianant a Barcelona: conflictes i reivindicacions”.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Màrius Quintana


Arquitecte. Cap del Servei d’Elements Urbans de l’Ajuntament de Barcelona 1988-1992.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Enric Pericas


Arquitecte paisatgista. Director editor d’elements urbans a Escofet 1886.

LA BICICLETA A BARCELONA. Mia Serra


Editor d’Elements Urbans a Santa & Cole i arquitecte.