ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Gonçal Marquès

Cap del Departament d’Habitatge de l’INCASÒL

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Conxita Balcells

Arquitecta

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Lluís Comerón

Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

HABITATGE I SOCIETAT. Francesc Baltasar

francesc-baltasar.gif

Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

(fragment extret de la conferència “Noves eines per al dret a l’habitatge” del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC)

HABITATGE I NORMATIVA. Miquel Sodupe

miquel-sodupe3.jpg

Arquitecte. Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola

HABITATGE. HABITAR MILLOR. Miquel Sodupe

miquel sodupe

Arquitecte. Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya