ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Miquel Espinet

Arquiecte i President del FAD

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Lluís Comerón

Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Josep Bertran

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA – URV)

ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Ferran Sagarra

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)