ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Josep Bertran

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA – URV)