ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Ferran Sagarra

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)