ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Miquel Espinet

Arquiecte i President del FAD