COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Xavier Serra

Director del Grup de Tecnologia Musical (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra