AVE. Manel Nadal

mnadal

Secretari per a la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques

AVE. Manel Nadal

mnadal-1

Secretari per a la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques

AVE. Manel Nadal

mnadal-2

Secretari per a la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques

AVE. Manel Nadal

mnadal

Secretari per a la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques