COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Ramon Muntaner

ramon-nuntamer

Director de la zona mediterrània de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)