EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Salvador Rueda


Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.