LA MODA: TEMPS D’EMERGÈNCIA? Josep Maria Donat


President de TCN.