LA MODA: TEMPS D’EMERGÈNCIA? Alessandro Manetti


Director de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny.