LA DIAGONAL. Salvador Rueda

salvadorrueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona

LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)