EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Roseta Mus Pons


Dissenyadora gràfica.