LA DIAGONAL. Salvador Rueda

salvadorrueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona

LA DIAGONAL. Ramon García Bragado

ramongbragado

Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona