ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Joaquim Pascual

Director de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona