LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)