PRESENTACIÓ. Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia


Presentació de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia, que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012 al Fòrum del FAD.

1. MOBILITAT: EL GRAN REPTE DE LES CIUTATS ACTUALS. Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia


Primera sessió de debat de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia, que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012 al Fòrum del FAD.

2. LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT. Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia


Segona sessió de debat de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia, que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012 al Fòrum del FAD.

3. SENSORS I CANVI DE PARADIGMA: EL VEHICLE ELÈCTRIC. Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia


Tercera sessió de debat de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia, que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012 al Fòrum del FAD.

4. EL PAPER DEL DISSENY. Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia


Quarta sessió de debat de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia, que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012 al Fòrum del FAD.