LA DIAGONAL. Salvador Rueda

salvadorrueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona