ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Vicente Guallart

Arquitecte, director de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)