EBOOKS I EREADERS. Xavier Kirchner

Director del programa d’Innovació en Metodologies per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de Talència, Generalitat de Catalunya

EBOOKS I EREADERS. Josep Maria Terre

Responsable de Negoci de 36L Books