COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Daniel García Andújar

andujar

Artista visual, activista y teòric de l’art