EL GRAU EN DISSENY. Eulàlia Tatché

etatche

Subdirectora General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya

HABITATGE I NORMATIVA. Enric Serra

enric-serra.gif

Arquitecte

HABITATGE I NORMATIVA. Roger Pàez

roger-paez.jpg Arquitecte

HABITATGE I SOCIETAT. Rafa Càceres

rafa-caceres.thumbnail Arquitecte