HABITATGE I SOCIETAT. Lluís Flaquer

lluís flaquer

Sociòleg. Investigador en teoria sociològica de la família, noves formes de convivència i polítiques familiars

HABITATGE I SOCIETAT. Miquel Sodupe

miquel-sodupe1

Arquitecte. Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola

HABITATGE I SOCIETAT. Conxita Balcells

conxita balcells Arquitecta

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

HABITATGE I SOCIETAT. Gerardo Pisarello

gerardi pisarello

Doctor en Dret. Professor de Dret Constitucional de la UB. Observatori DESC

(fragment extret del debat sobre el Dret a l’Habitatge organitzat per la FAVB el 24 de març de 2007)

HABITATGE I SOCIETAT. Joan Subirats

joan subirats Catedràtic de Ciències Polítiques de la UAB

HABITATGE I SOCIETAT. Teresa Tapada

ttapada

Antropòloga. Professora d’Antropologia Social i Cultural de la UAB

BARCELONETA. Itziar González

itziar-gonzalez.gif Regidora del Districte de Ciutat Vella

BARCELONETA. Xavier Sust

xavier-sust.jpg

Arquitecte. Co-redactor de la Modificació del P.G.M. en la Regulació de l’Edificació Tradicional de la Barceloneta.