HABITATGE I SOCIETAT. Roser Plandiura

roser-plandiura.gif

Llicenciada en Dret. Tècnica d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Col·laboradora de l’Observatori DESC

HABITATGE I PARTICIPACIÓ. Jordi Borja

jordi-borja1.jpg Geògraf i urbanista

CAN RICART. Josep Cruanyes

josep-cruanyes.gif

Advocat i historiador. Advocat de la Plataforma Salvem Can Ricart

AVE. Salvador Rueda

salvador-rueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona

AVE. Salvador Cardús

scardus-3

Doctor en Ciències Econòmiques i sociòleg