DISSENY I TRANSFORMACIÓ SOCIAL. Jan Boelen


Director de z33 House for Contemporary Art i cap del Departament de Disseny Social a Design Academy Eindhoven.