COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Oscar Abril

oscar-abril

Artista sonor i músic

COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Patricia Riera

patricia-riera-web

Cap de la Delegació de Catalunya de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla2

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

BARCELONETA. Xavier Sust

xavier-sust.jpg

Arquitecte. Co-redactor de la Modificació del P.G.M. en la Regulació de l’Edificació Tradicional de la Barceloneta.

BARCELONETA. Àngels Simarro

angels-simarro.jpg Presidenta de l’AA. VV. de la Barceloneta

BARCELONETA. Pilar Malla

pila-malla.jpg Síndica de Greuges de Barcelona

ESPAIS CREATIUS. Ibai Zabaleta

ibai-zabaleta

Coresponsable de Miscelänea

ESPAIS CREATIUS. Montserrat Moliner

montserrat-moliner

Codirectora de Nau Côclea

ESPAIS CREATIUS. Pedro Soler

pedro-soler

Director d’Hangar

ESPAIS CREATIUS. Pilar Parcerisas

pilar-parcerisas

Historiadora de l’Art i comissària d’exposicions