LA DIAGONAL. Oriol Bohigas

obohigas

Arquitecte i urbanista

LA DIAGONAL. Salvador Rueda

salvadorrueda

Director de l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona

LA DIAGONAL. Ramon García Bragado

ramongbragado

Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

LA DIAGONAL. Albert Serratosa

albertserratosa

Enginyer i Tècnic Urbanista. Director del Pla General Metropolità de Barcelona (1970-1975). Director del Pla Territorial Metropolità (1988-2000). President de l’Institut d’Estudis Territorials

LA DIAGONAL. Fernando Pindado

fernandopindado

Advocat i expert en Participació Ciutadana.  Subdirecció General de Participació Ciutadana en l’Àmbit Local de la Generalitat de Catalunya

LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)