ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Ferran Sagarra

Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

ELS CONCURSOS DE DISSENY. Oscar Guayabero

Paradissenyador

EL SECTOR EDITORIAL. Helena Rosa

Dissenyadora i membre de la Junta d’ADG-FAD. Directora del Departament d’Art i Disseny del Grupo Planeta

EL SECTOR EDITORIAL. Laura Borràs

Professora de Teoria de la Literatura a la UB. Directora acadèmica del Màster en Literatura en l’Era Digital de la UB. Directora del grup d’investigació internacional HERMENEIA

ACCESSIBILITAT I DRM. Patricia Riera

Cap de la Delegació de Catalunya de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

ACCESSIBILITAT I DRM. Pascual Barberán

Advocat i professor de propietat intel·lectual en el Màster d’Edició de la UAH. Autor del llibre Manual práctico de propiedad intelectual

LA LLETRA DIGITAL. Miquel Espinet

Arquitecte i President del FAD

LA DIAGONAL. Miquel Espinet

mespinet
Arquitecte i President del FAD

LA DIAGONAL. Ole Thorson

olethorson

Enginyer de camins i President de Catalunya Camina. Expert en mobilitat i seguretat viària

COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Oscar Abril

oscar-abril

Artista sonor i músic