HABITATGE I PARTICIPACIÓ. Gerardo Pisarello

gerardo-pisarello2.gif

Doctor en Dret. Professor de Dret Constitucional de la UB. Observatori DESC

(fragment extret del debat sobre el Dret a l’Habitatge organitzat per la FAVB el 24 de març de 2007)

HABITATGE I PARTICIPACIÓ. Jordi Sánchez

jordi-sanchez.thumbnail

Politòleg. Director de la Fundació Jaume Bofill

HABITATGE I SOCIETAT. Francesc Baltasar

francesc-baltasar.gif

Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

(fragment extret de la conferència “Noves eines per al dret a l’habitatge” del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC)

HABITATGE I SOSTENIBILITAT. Daniel Calatayud

daniel-calatayud.jpg Arquitecte. AUS. Professor de l’ETSAB

HABITATGE I NORMATIVA. Josep Maria LLop

josep-mllop.jpg Arquitecte

ESPAIS CREATIUS. Jorge Ribalta

jorge-rivalta

Responsable de Serveis Culturals del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

ESPAIS CREATIUS. Eva Fernández

eva-fernandez

Presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)