LA DIAGONAL. Oriol Bohigas

obohigas

Arquitecte i urbanista

LA DIAGONAL. Fernando Pindado

fernandopindado

Advocat i expert en Participació Ciutadana.  Subdirecció General de Participació Ciutadana en l’Àmbit Local de la Generalitat de Catalunya

LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)