LA DIAGONAL. Albert Serratosa

albertserratosa

Enginyer i Tècnic Urbanista. Director del Pla General Metropolità de Barcelona (1970-1975). Director del Pla Territorial Metropolità (1988-2000). President de l’Institut d’Estudis Territorials

LA DIAGONAL. Jordi Giró

jordigiro

Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)