EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Berezi Elorrieta


Membre de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Ciutat Vella.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Enric Pericas


Arquitecte paisatgista. Director editor d’elements urbans a Escofet 1886.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Jordi Borja


Geògraf i urbanista. Director del Programa de Gestió de la Ciutat i Urbanisme a la Universitat Oberta de Catalunya.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Olga Tarrasó


Arquitecta.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Daniel Jiménez Schleg

Advocat especialista en dret urbanístic.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Roseta Mus Pons


Dissenyadora gràfica.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Salvador Rueda


Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Joan Estevadeordal


President de Catalunya Camina.

EL VIANANT A BARCELONA: CONFLICTES I REIVINDICACIONS.
Juli Capella


Arquitecte i dissenyador.

LA BICICLETA A BARCELONA. Adrià Gomila


Director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.