HABITATGE I SOCIETAT. Lluís Flaquer

lluís flaquer

Sociòleg. Investigador en teoria sociològica de la família, noves formes de convivència i polítiques familiars

HABITATGE I SOCIETAT. Conxita Balcells

conxita balcells Arquitecta

HABITATGE I SOCIETAT. Carme Trilla

carme trilla

Economista. Secretària General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya