Editorial. BARCELONETA. Polèmiques sobre la seva reforma.

Arran del Pla General Municipal per impulsar la rehabilitació del barri de la Barceloneta, s’ha generat un intens debat centrat sobretot en la instal·lació d’ascensors que suposaria la desaparició per planta d’un dels anomenats quarts de casa. Des de l’administració s’insisteix en que l’objectiu d’aquesta reforma és garantir que el barri sigui habitable i accessible per una població envellida i es donen garanties de que tots els afectats seran reallotjats al mateix barri. També es prometen ajudes econòmiques per dur a terme les reformes i mesures per evitar que els propietaris repercuteixin el cost d’aquestes sobre el lloguer dels arrendataris.

Alguns sectors veïnals, però, mostren certa desconfiança pel que fa al reallotjament dels afectats i expressen els seus temors en relació a com pot afectar un augment dels lloguers com a conseqüència de les noves prestacions d’accés en un barri de població envellida amb pensions i rendes baixes. Denuncien que el pla aprovat no respecta el patrimoni històric del barri i que crea confrontació entre els propis veïns al deixar en mans d’aquests la desició d’instal·lar ascensors mitjançant un sistema de majories a cada bloc.