COPYLEFT VS. COPYRIGHT. José Manuel Tourné

tourne

Director General de la Federació per a la Protecció de la Propietat Intel·lectual (FAP)